Hội nghị cho kiến trúc sư

Enhance your architectural business and improve professional skills.

Hội nghị cho kiến trúc sư

Trong cuộc hội thảo này, chúng tôi sẽ cung cấp cái nhìn chi tiết, hoàn chỉnh về các ứng dụng doanh nghiệp. Bạn sẽ biết toàn bộ các lợi ích khi sử dụng nó.

Mục tiêu

Tham dự xong hội thảo này, người tham dự sẽ có thể:

  • Hiểu về các phân hệ;
  • Chu trình tính năng của các ứng dụng chính;
Program
  • Giới thiệu, CRM, Quản lý Bán
  • Mua sắm, Quản lý Bán & Mua, Kế toán Tài chính.
  • Quản lý dự án, Quản lý Nhân lực, Quản lý Hợp đồng.
  • Quản lý Kho, Hoạch định Sản xuất (MRP) & Bán, Xuất/Nhập dữ liệu.
  • Điểm bán lẻ (PoS), Giới thiệu về tuỳ biến báo cáo.

Để biết thêm bất cứ thông tin gì, vui long liên hệ với chúng tôi theo [email protected]

SPEAKER

John DOE

Công ty

At just 13 years old, John DOE was already starting to develop his first business applications for customers. After mastering civil engineering, he founded TinyERP. This was the first phase of OpenERP which would later became Odoo, the most installed open-source business software worldwide.

Chamber Works reserves the right to cancel, re-name or re-locate the event or change the dates on which it is held.

Date & Time
Thứ Bảy

4 tháng 7, 2020

09:00 18:30 Europe/Brussels
Nhà Tổ chức

Công Ty TNHH BagioBella

028 629 65 156
SHARE

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Hashtag: #odoo