Gắp nhỏ Amefa 14cm
70.000 ₫ 70.000 ₫ 70000.0 VND
SKU: 5501.0006
1. Gắp nhỏ Amefa 14cm - 70k/c
2. Gắp trung WMF 19cm - 120k/c
3. Gắp Amefa 21cm - 170k/c
4. Gắp Paderno dài 23cm - 180k/c
5. Gắp StudioWilliam 21cm - 180k/c
6. Gắp Puresigns dài 25cm - 190k/c
7. Gắp Paderno dài 26cm - 200k/c
+ Thép 18/10
+ Bảo hành 10 năm không ten sét